Internetinė parduotuvė – www.osus.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes. Pardavėjas – MB „Osus“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 303044535, veikianti adresu Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Vilnius, internetinis adresas www.osus.lt

Už MB Osus prekes galima sumokėti naudojantis PaySera sistema. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, sistema automatiškai sugeneruos pavedimo formą, ir vadovaujantis nuorodomis, Jums reikės prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės ir atlikti mokėjimą:

 • AB Swedbank,
 • AB SEB bankas,
 • AB Luminor bankas,
 • Nordea Bank Lietuva.
 • AB bankas Citadele
 • AB Šiaulių bankas

Apmokėjimas per Paysera sistemą. Tai paprasčiausias ir greičiausias būdas.

Visais išankstiniais apmokėjimo atvejais Jūsų duomenų perdavimui naudojamas saugus SSL (Secure Socket Layer) protokolas, todėl visi išankstinio apmokėjimo būdai osus.lt elektroninėje parduotuvėje – visiškai saugūs.

Jeigu turite papildomų klausimų, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: info@osus.lt

PASTABA: Užsakymas pradedamas vykdyti, kai tik gaunama informacijos apie atliktą pavedimą.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Osus“ (toliau – Bendrovė) ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.
1.4. Bendrovė Taisyklių 1.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:

  • vardas;
  • pavardė;
  • gyvenamoji vieta (adresas);
  • telefono numeris;
  • elektroninio pašto adresas;
  • duomenis apie įsigytas prekes, jų kainas (pirkimo istorija)

 

1.5. Bendrovė neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir tikrumo, todėl mes laikysime, kad Jūsų duomenys tikslūs ir teisingi.
1.6. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

1.7. Kliento asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei 3 metai po paskutinio apsipirkimo Interneto svetainėje. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

  • apdoroti Kliento prekių užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus;
  • išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai). 

 

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

3.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.3.2. Bendrovė nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras, – be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.3.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

 

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

4.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:
(a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);
(b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);
(c) komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).
4.2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:(a) operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;
(b) nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;(c) sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);(d) programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;(e) autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

4.3. Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis Bendrovėje nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių, instrukcijų ar tvarkų reikalavimų.

 

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

 

5.1. Jūsų Asmens duomenys saugomi kol el. parduotuvė Osus.lt vykdys veiklą, bet kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie bus sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.


6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

Prekių pristatymas

Internetinėje parduotuvėje www.osus.lt prekes galite užsisakyti, bet kuriuo paros metu 7 dienas per savaitę. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, kur įmanoma privažiuoti krovininiu transportu, ar kur yra LP express paštomatai. Už papildomą mokestį prekės, pristatomos ir į Kuršių Neriją. Užsakydami prekes būtinai atkreipkite dėmesį į pristatymo terminą ir kainą.
Prekių aprašymuose paprastai nurodomas preliminarus prekių pristatymo terminas, kuris skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo, t.y., kai užsakymas patikrinamas ir gaunamas apmokėjimas už prekes. Apie užsakymo patvirtinimą bei planuojamą pristatymo datą klientai nedelsiant informuojami elektroniniu paštu.
Pristatymo sąlygos:
Užsakant prekes, jos pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo. Tačiau esant tokiai situacijai, kai pvz. prekių mes šiuo metu neturime ar nepakankamą kiekį, susisieksime su Jumis ir susitarsime dėl tikslaus pristatymo termino.
Užsakydami prekes, galite pasirinkti patogiausią jums prekių pristatymo būdą:
Galite pasirinktį saugų ir bekontaktį e. užsakymo pristatymą su kurjeriu klientų nurodytu adresu arba šalia Jūsų gyvenamosios vietos esantį LP express paštomatą ir prekę pasiimti tik Jums patogiu metu.
NEMOKAMAS prekių pristatymas, jeigu Jūsų užsakymo suma viršija 40 Eur su PVM.
Šiuo metu prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje.

Dėmesio: prekių pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja papildomai ir gali užtrukti, bet kuriuo atveju imamas papildomas 40 Eur mokestis už siuntą.Užsisakydami prekes atkreipkite dėmesį į preliminarų pristatymo terminą. Greičiausias ir pigiausias būdas gauti siuntą atsiimant siuntas patiems iš Klaipėdoje esančių LP express paštomatų.
Apie pristatymo terminus klientai informuojami – pristatymo terminas gali skirtis kiekvienu konkrečiu atveju.
Svarbu: priimdami užsisakytas prekes patikrinkite prekių būklę ir jeigu pristatymo metu pastebėsite prekių išorės pažeidimus, pažymėkite tai gavimo dokumente. Jei pažeidimus ir kitus neatitikimus pastebėjote vėliau, paskambinkite mums +370 601 22009 arba parašykite info@osus.lt

Prekių grąžinimas ir keitimas:
MB „Osus“ rūpinasi, kad Jūsų užsakyti gaminiai būtų kokybiški bei patenkintų visų klientų lūkesčius.
Ÿ jei dėl kokių nors priežasčių nusprendėte grąžinti prekę, kurią įsigijote MB „Osus“ elektroninėje parduotuvėje, prašome per 14 dienų nuo jos gavimo informuoti mus el. Paštu: info@osus.lt
Ÿ Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo. Grąžinamas ar keičiamas prekes siųskite gavėjui:

MB „Osus“
Vilkpėdės g. 22, Vilnius
LT-03151

 

1. Bendros prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
1.2. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma.
1.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
1.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje: nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopiją).
1.5. Grąžinant kokybišką prekę, siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
1.6. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
1.7. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
1.8. Vadovaujantis LR ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus įsigijus tokias prekes:
Ÿ Darbo drabužius;
Ÿ Drabužius laisvalaikiui;
Ÿ Taktinius drabužius;
Ÿ Batus;
Ÿ Darbui ar laisvalaikiui skirtą inventorių.

 

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.2-1.5, 1.09 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.09. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
1.10. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 10 darbo dienas nuo užsakymo atšaukimo dienos.

 

2. Baigiamosios nuostatos.

2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
2.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pastaba: apatiniai drabužiai, kojinės, pirštinės, akiniai skirti apsaugoti akims nekeičiami ir nepriimami pagal „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktą.

B2B (business to business) arba verslas verslui.

MB “Osus” bendradarbiauja tiekiant produkciją įmonėms, konsultuoja apie prekes ir parenka abipusiai naudingą sprendimą, kitaip tariant vykdo B2B (business to business) arba verslas verslui paslaugą. Visuomet įsiklausome į Jūsų pageidavimus ir esame pasirengę padėti, taip pat esame lankstūs ir prisitaikome prie kiekvieno net įnoringiausio kliento poreikių. Turime lojalių klientų kurie mumis pasitiki ne vienerius metus.

Dėl didesnių pirkimų prašome kreipkitės, paskambinkite mums +370 601 22009 arba parašykite info@osus.lt ir mes atsiųsime Jums pasiūlymą.